Udalosti a podujatia - školský rok 2018/2019

Veľkonočný benefičný koncert OZ Večania - 28. apríl 2019

Veľkonočný benefičný koncert OZ Večania - 28. apríl 2019

       OZ VEČANIA a Farský úrad Veča v spolupráci MsKS Šaľa pripravili na prvú nedeľu po Veľkonočných sviatkoch hudobné podujatie – Veľkonočný organový koncert. 28. apríla 2019 o 15.00 hod. v Kostole sv. Rodiny vo Veči vystúpil Detský spevácky zbor ZUŠ v Šali. Pod vedením dirigentky Evy Izsákovej - Bogárovej predviedli 6 skladieb zo svojho repertoáru, pričom 2 zazneli v premiére. V nádhernej chrámovej skladbe Panis angélicus od Cézara Francka sólo spievali Slavomíra Tóthová a Katalin Vanko. Na klavíri zbor sprevádzala Miroslava Košíková.
       Hrou na organe a čembale sa predstavil bývalý žiak našej ZUŠ Samuel Mihálik. Okrem neho ešte v programe vystúpil spevácky zbor Krédo pri ECAV Diakovce.
       Vstupné pre návštevníkov bolo dobrovoľné. Vyzbieralo sa 340€ na II. etapu opravy organu.

Pozrite si fotogalériu »
__________________________________________________________________________________________________

 

Naši žiaci ako hostia na koncerte ZUŠ Exnárova - 11. apríl 2019 v Bratislave

Naši žiaci ako hostia na koncerte ZUŠ Exnárova - 11. apríl 2019 v Bratislave

     Keď sme pred šiestimi rokmi oslavovali 60. výročie založenia ZUŠ v Šali, slávnostnú príchuť malo viacero našich podujatí. Jedným z nich bol aj spoločný koncert so ZUŠ Exnárova 6 z Bratislavy. Na  pódiu kongresovej sály MsÚ v Šali vtedy vystúpili naši žiaci striedajúc sa s jedinečným sláčikovým súborom z hosťujúcej bratislavskej ZUŠ. Naše priateľské kontakty síce nie sú intenzívne, ale v sporadických intervaloch pretrvávajú dodnes. Ich dôkazom bol aj koncert s názvom Svetoví skladatelia v Bratislave, na ktorom sme tentoraz my participovali v role hostí. Vo štvrtok 11. apríla 2019 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave záverečné tóny koncertu patrili sláčikovému kvartetu šalianskej ZUŠ v zložení: Sofia Jarošová, Borbála Udvaros, Barbora Betáková a p. uč. Patrik Kudry. Okrem nich našu ZUŠ na koncerte reprezentovali Tamara Kubešová (spev - p. uč. Katalin Vanko) a Patrik Drevenák (klarinet - p. uč. Peter Farkaš) s klavírnym sprievodom Kataríny Markovej (p. uč. Miroslava Košíková). Z radov pedagógov prijali pozvanie zástupkyňa riaditeľa Nora Valentínová, vedúca hudobného odboru Miroslava Košíková, pani učiteľka Katalin Vanko a pán učiteľ Kudry. Naše prijatie hostiteľskou ZUŠ aj celý koncert sa niesli v srdečnej atmosfére a zanechali v pedagógoch a účinkujúcich žiakoch pozitívne dojmy. Ďakujeme ZUŠ Exnárova 6 v Bratislave za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu umeleckú spoluprácu.

Pozrite si fotogalériu »

_____________________________________________________________________________________________

Okresné oslavy Dňa učiteľov - 1. apríl 2019

      „Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Po tom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty." Nikos Kazantzakis
       Tento citát veľmi výstižne opisuje poslanie učiteľa v základnej umeleckej škole. O tom, aké kvality by mal mať dobrý učiteľ koluje v internetových archívoch nepreberné množstvo materiálov. Jedno je isté, dobrý učiteľ sa nerodí súčasne so získaním vysokoškolského diplomu, ale ani stúpajúci počet rokov praxe nemusí znamenať kvalitu. O plusoch a mínusoch učiteľského povolania aj o všeličom inom sa mohli porozprávať učitelia okresu Šaľa na tradičnom slávnostnom podujatí – Udeľovaní ocenení učiteľom. Len čo sa stromy trochu zazelenajú, prichádza totiž ich sviatok – Deň učiteľov. V tomto roku sa oslavy uskutočnili 1. apríla opäť v kongresovej sále MsÚ. Ako obyčajne, prítomných učiteľov pozdravil prívalom pozitívnych slov primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický. Za prítomnosti starostov obcí a riaditeľov škôl spolu s pani vedúcou spoločného školského úradu Ing. Erikou Velasquezovou odovzdali učiteľom pamätné listy a kvietok. ZUŠ Šaľa v tomto školskom roku navrhla na ocenenie Mgr. Noru Valentínovú a Mgr. art. Evu Izsákovú – Bogárovú. Pri príležitosti tohto podujatia každoročne pripravujú žiaci a učitelia našej ZUŠ kultúrny program. Tentoraz sme však program zostavili na špeciálne želanie p.ing. Velasquezovej, ktoré znelo: Šabľový tanec od A. Chačaturjana. V úprave pre 2 klavíre a 8 rúk ho na záver predviedlo kvarteto učiteľov: N. Valentínová, M. Košíková, M. Farkašová a R. Gofjar.

Vianočný benefičný koncert - 17. december 2018

Vianočný benefičný koncert - 17. december 2018

Hľa, s dychom nestačí už rok, tak spomaľte na chvíľu svoj krok, nech teraz, v predvianočný čas hudba v srdciach spojí nás. – takto veršovačka na plagátoch pozývala okoloidúcich na Vianočný benefičný koncert žiakov ZUŠ v Šali. Slovo „benefičný" sa v spojení s našimi aktivitami objavilo pravdepodobne po prvýkrát. A nie náhodou práve teraz – pred Vianocami. V čase, keď väčšina z nás pociťuje v hlave vírenie nápadov, ako čo najlepšie obdarovať svojich blízkych. Niekedy stačí slovo, obrázok, myšlienka, ktoré nás nasmerujú na stopu vedúcu k správnemu darčeku. A v tom momente sa začíname tešiť my sami na to, akú radosť spôsobí darček obdarovanému... Takto sme sa tešili aj my po spoločnom rozhodnutí darovať sumu vyzbieranú na vstupnom a predaji výtvarných prác žiakov rodine dvaapolročného chlapčeka Sebastiánka Stacha. Na jeho terapiu v rehabilitačnom centre Adeli sú potrebné nemalé finančné prostriedky, ktoré jeho rodičia, žiaľ, nedokážu zabezpečiť. Vďaka štedrosti návštevníkov nášho benefičného koncertu sme Sebastiánkovej rodine mohli odovzdať symbolický šek, ktorý ho posunie o krok bližšie k liečbe. Slová veršovačky z plagátu sa teda stali skutočnosťou: hudba v podaní našich mladých nádejí nás spojila a zrodila tak ten najkrajší dar pre všetkých – radosť z obdarovania druhých.

Pozrite si fotogalériu »

 


Ocenenie pre Karola Šormana

Ocenenie pre Karola Šormana

Cenu mesta in memoriam získal za svoje životné poslanie Karol Šorman, vynikajúci hudobník, kapelník, skladateľ a upravovateľ mnohých piesní. Bol reprezentantom dychovej hudby v našom regióne, v Šali viedol veľký dychový orchester a bol kapelníkom Duslanky. Počas svojho pôsobenia vychoval a svojou láskou k hudbe ovplyvnil množstvo hudobníkov. Založil mládežnícku dychovku na Strednom odbornom učilišti chemickom a detský dychový súbor pri Základnej umeleckej škole Šali, kde vyučoval hru na dychových nástrojoch. So svojimi súbormi absolvoval množstvo vystúpení a koncertov doma a v zahraničí. Cenu prevzala dňa 4. decembra 2018 z rúk primátora mesta jeho dcéra Nora Valentínová.

Pozrite si fotogalériu »

_________________________________________________________________________________________________________________

Obrázky zo Slovenska - 13. december 2018

Obrázky zo Slovenska - 13. december 2018

Okrem tradičných historických "osmičkových" pripomienok si v roku 2018 slovenská hudobná verejnosť pripomenula aj 110. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia jedného zo zakladateľov slovenskej národnej hudby - Eugena Suchoňa. So záujmom sme sledovali podujatia rôznych kultúrnych inštitúcií, ktorými vzdávali hold tvorivému odkazu majstra.

 

Nebolo ťažké nájsť vhodnú tému, ktorá by k oslave tohoto výročia spojila všetky štyri odbory šalianskej ZUŠky. Klavírnemu "supercyklu" Obrázky zo Slovenska patril prvý blok podujatia s rovnakým názvom. Žiaci LDO v spolupráci s kolegami z hudobného odboru vytvorili koláž pozostávajúcu z inštrumentálnej hudby, slova a piesne. Ako podklad slúžila rozprávka z pera autora, ktorú dopĺňali jednotlivé hudobné skladby v rôznych inštrumentálnych podobách (klavír, detský zbor a sláčikové kvarteto, klavírne trio, flautové duo).

Druhá časť večera patrila ďalším skladbám majstra Suchoňa, väčšinou úpravám ľudových piesní v podaní žiakov speváckeho oddelenia a detského zboru. Žiačky tanečného odboru- mažoretky zožali potlesk za predvedenie nápaditej choreografie k jednému zo skladateľových pochodov. Dojem z celého podujatia umocnili práce žiakov výtvarného odboru na tému "Obrázky zo Slovenska". Podujatie sa konalo 13. decembra 2018 v kongresovej sále MsÚ v Šali.

Fotografie z podujatia nájdete na stránkach:

Fotogaléria Obrázky zo Slovenska - hudobný odbor »
Fotogaléria Obrázky zo Slovenska - výtvarný odbor »
Fotogaléria Obrázky zo Slovenska - literárno - dramatický odbor »
Fotogaléria Obrázky zo Slovenska - tanečný odbor »

________________________________________________________________________________________________________________

Dopoludnie so včelami - 4. december 2018

Dopoludnie so včelami - 4. december 2018

Po úspešnej jesennej spolupráci s kaviarňou City Cafe sa naši mladí adepti výtvarného umenia budú môcť realizovať v projekte „Zachráň svoje včely". Aby vedeli, do čoho idú, prišla im pani ing. Rita Novosadová urobiť prednášku o svojom projekte, o živote včiel, o práci včelárov, o produktoch, o význame včiel pre ľudstvo aj o ekológii. Pri ochutnávaní medu si na svoje prišli aj maškrtné jazýčky. Dopoludnia 4. decembra 2018 sa deti dozvedeli, že projekt „Zachráň svoje včely" práve vstupuje do svojho tretieho ročníka a že každý úspešný včelár zapojený do projektu adopcie včelej rodiny získava na konci sezóny okrem 15 kg medu aj dekrét. Vytvoriť výtvarné návrhy na dekrét- to je nová výzva pre našich žiakov. Ich práce budú zverejnené na FB stránke „Včeličo", aby sa do hlasovania o najvydarenejší návrh mohla zapojiť čo najširšia verejnosť. Pre viac informácii navštívte FB stránku „Včeličo".

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii »

_________________________________________________________________________________________________________________

Aukcia výtvarných prác žiakov ZUŠ - 28. november 2018

Aukcia výtvarných prác žiakov ZUŠ - 28. november 2018

Dňa 28.11.2018 o 17.00 hod. sa v divadelnej sále budovy ZUŠ na Hlavnej ulici už tradične konala Aukcia výtvarných prác žiakov ZUŠ v Šali. 50 vybraných diel mladých autorov bolo vopred odprezentovaných na FB profile ZUŠ. O propagáciu podujatia sa postarali aj plagáty rozmiestnené na viditeľných miestach. Každý originál je riadne zarámovaný a nainštalovaný v priestoroch galérie ZUŠ. Jednotlivé práce sú označené číslom, pod ktorým sú prezentované pri aukcii spolu s názvom diela, menom autora a realizovanou technikou. Samotná aukcia prebieha podľa vopred určeného scenára. Na každý rok si pripravujeme predstavenie, ktorého súčasťou je licitácia diel žiakov, divadelné predstavenie literárno-dramatického odboru v spolupráci s učiteľmi. Aukciu sprevádza malé pohostenie pre veľkých aj malých a čarovná atmosféra presýtená emóciami.
Tento rok sme mali pripravených 50 diel a ako každý rok, predali sa všetky. Celkový výťažok z podujatia bol 1.400,- eur, zatiaľ za celé obdobie konania aukcií najvyšší. Touto formou by sme sa chceli poďakovať za podporu aj tým stálym fanúšikom, ktorí nemohli tento rok prísť a podporili našu ZUŠ finančným darom vo výške 70,- eur.
Teší nás, že každým rokom je na tomto podujatí viac a viac návštevníkov.
Ďakujeme im za ich podporu a za to, že sme sa s nimi mohli na aukcii stretnúť po siedmykrát.

Pozrite si fotogalériu »

______________________________________________________________________________________________________________

Výstava výtvarných prác pedagógov ZUŠ

Výstava výtvarných prác pedagógov ZUŠ

Uplynulý školský rok 2017/18 sa niesol v duchu osláv 65. výročia založenia našej ZUŠ. Jubileum ešte doznieva aj počas týchto dní v podobe Výstavy výtvarných prác pedagógov ZUŠGalérii FOCESA Šaľa. Jej vernisáž sa konala 9. októbra 2018. Prinášame Vám niektoré momenty z vernisáže aj z celej výstavy.

Výstava výtvarných prác súčasných pedagógov školy Hudobníci na vernisáži výstavy pedagógov
Pozrite si fotogalériu z výstavy » Pozrite si fotogalériu z vystúpenia hudobníkov na vernisáži výstavy »

 


Stretnutie s pánom Antonom Budinským

Stretnutie s pánom Antonom Budinským

Pán Anton Budinský hral najmocnejším prezidentom sveta Billovi Clintonovi a Vladimírovi Putinovi. So SĽUK-om hral aj prezidentovi na Cypre. Jeho syn hral kráľovnej na kráľovskom dvore v Anglicku i monackému princovi Albertovi. A vo štvrtok 18. októbra 2018 hral nám, žiakom, rodičom, starým rodičom a učiteľom v ZUŠ Šaľa. Vlastní 64 hudobných nástrojov, no všetky nám ukázať nepriniesol. Oblečený v detvianskom kroji nás zabával, vzdelával aj prekvapil. Napríklad hrou na rúre od vysávača alebo nápadom vytvoriť zo žiakov a učiteľov tanečné páry.

Ďakujeme za návštevu!

Stretnutie s pánom Antonom Budinským Pozrite si fotogalériu z podujatia »

Náše návrhy na poháre pre CITY CAFE

Náše návrhy na poháre pre CITY CAFE

Na konci školského roka 2017/2018 Nás oslovil pán Branko Pistovič, majiteľ CITY CAFE, so zaujímavou ponukou na spoluprácu. Vytvoriť návrh na 3 papierové poháriky pre CITY CAFE s jesennou tématikou. Spolupráca sa Nám veľmi zapáčila a už koncom školského roka sme sa s deťmi do toho pustili. Zhostili sa témy JESEŇ fantasticky, čoho výsledkom bolo viac ako 70 prác, ktoré sme koncom septembra 2018 postúpili CITY CAFE. Všetky práce boli nádherné a deti dali ozaj do toho všetko. Zamestnanci si vybrali 10 najkrajších a spustilo sa hlasovanie na FB CITY CAFE. Na prvom mieste sa umiestnila Csenge Daru, na druhom Zuzana Mikulová a na treťom Sára Potúčková. Zamestnanci CITY CAFE si vybrali ešte svojho favorita, prácu Paulínky Pinkovej, ktorá sa bude tlačiť na keramický pohár, ktorý bude k predaju a výťažok poputuje pre ZUŠ Šaľa.

Veľmi pekne ďakujeme.

 

Benefičný koncert Biela pastelka

Benefičný koncert Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka záujmu a pomoci verejnosti už niekoľko rokov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej základná organizácia v Šali prišla s myšlienkou podporiť zbierku výťažkom z benefičného koncertu. V  takmer dvojhodinovom programe vystúpili terajší aj bývalí učitelia ZUŠ v Šali: Gabriela Ižayová, Juliana Tégenová, Radovan Gofjar, Janka Kárasová a Peter Palacka. Okrem nich v programe účinkovali manželia Mária a Martin PeškovciAnna Slížová.

Benefičný koncert sa uskutočnil 18. septembra 2018 v divadelnej sále MsKS.

Benefičný koncert Biela pastelka
 
Pozrite si fotogalériu z podujatia »

Koncert bývalých žiakov Rity Záležákovej

Koncert bývalých žiakov Rity Záležákovej

Bodkou za letnými prázdninami v kultúrnom živote nášho mesta bol aj v tomto roku Koncert bývalých žiakov Rity Záležákovej. Speváčka a učiteľka v šalianskej ZUŠke počas svojej pedagogickej praxe pripravila na umeleckú dráhu veľa mladých ľudí. Možno by ich počet bol dostatočný pre otvorenie miestneho operného domu s hviezdnymi sólistami aj s profesionálnym zborom. Zatiaľ sa však musíme uspokojiť s ich výnimočným koncertným vystúpením, kde každý rok svoju bývalú pani učiteľku aj šaliansku verejnosť niečím prekvapia a všetkým pripravia nevšedný umelecký zážitok. Tí, ktorí sa prišli pozrieť v nedeľu 2. septembra 2018 na nádvorie kaštieľa, aby si v tomto historickom prostredí vychutnali hudbu overenú časom, určite odchádzali spokojní. Vďaka za nádherný program patrí hlavným aktérom večera: Anne Slížovej, Sevim Nagyovej, Gabriele Ižayovej, Hajnalke Bognár, Dominikovi Sedlákovi, Zoltánovi Mikóovi, Danielovi Tetliakovi, Františkovi Kozmovi a Bencze Szabóovi.

Koncert žiakov Rity Záležákovej - 2. september 2018 Pozrite si fotogalériu z podujatia »

 


Naši učitelia sa predstavili deťom na novom pracovisku vo Veči

Naši učitelia sa predstavili deťom na novom pracovisku vo Veči

Správu, že naša ZUŠ otvára svoju pobočku aj v ZŠ J. Hollého vo Veči si už čvirikajú aj vrabce spolu s lastovičkami. Pre deti a ich rodičov je to mimoriadne výhodné spojenie 2 v 1, keďže ich dieťa nemusí opustiť ani brány školy a už o pár minút je v druhej škole – v umeleckej. Učitelia hudobného, tanečného, výtvarného aj literárno – dramatického odboru sa boli svojim budúcim žiakom predstaviť, aby si ich deti na chodbách náhodou nepomýlili s pánom školníkom alebo s pani kuchárkou. Zoznámili sa s nimi deti, ktoré sa už prihlásili do ZUŠ v riadnom termíne, ale ich vystúpenie oslovilo aj mnohých ďalších, ktorí ešte dostali šancu prihlásiť sa do 9. septembra. Po tomto termíne sa už začne vyučovanie v jednotlivých odboroch, na čo určite hlavne tí novoprijatí žiaci netrpezlivo čakajú.

Tak s chuťou do práce!

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti