Zmluvy, objednávky, faktúry

objednávky, faktúry a zmluvy na linku

http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=131

 

Názov zmluvy
Dátum podpísania

Zmluvný partner

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF-2.5MB) »

16.9.2019

Centrum voľného času
M. R. Štefánika 12
927 01 Šaľa
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 2 k poistnej zmluve (PDF-10.6MB) »

27.8.2019

Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Zastúpená:
OK GROUP SLOVAKIA, a.s.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 1 k poistnej zmluve (PDF-10.1MB) »

8.8.2019

Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Zastúpená:
OK GROUP SLOVAKIA, a.s.

Zmluva o dielo (PDF-4.3MB) »

21.3.2019

ŠEVČÍK, s.r.o.
č.d. 504, P.O.BOX 7
925 71 Trnovec nad Váhom

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2018
(PDF-533kB)
»

30.11.2018

Základná škola Jána Hollého
Hollého 1950/48
927 05 Šaľa

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2018 (PDF-2,98MB) »

31.8.2018

Základná škola Jána Hollého
Hollého 1950/48
927 05 Šaľa

Mandátna zmluva (PDF - 2.75MB) »

31.8.2018

SaWo CONSULTING - Michal Jobbágy
Záhradnícka 231/15
927 01 Šaľa

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa (PDF-7,6MB) »

14.6.2018

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice

Darovacia zmluva O poskytnutí finančných prostriedkov (PDF-1,06MB) »

26.4.2018

G&G, s.r.o.
Šafárikova 429
924 01 Galanta

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (PDF-16,6kB) »

3.11.2017

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory (PDF-5,9MB) »

15.8.2017

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Žiadosť o stanovenie / zmenu zvýhodneného čísla v rámci zvýhodnenia Nekonečné volania medzi sebou (PDF-55kB) »

1.2.2017
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy (PDF-56kB) »

1.2.2017
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-108kB) »

1.2.2017
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
Zmluva o zabezpečovaní servisu IT (PDF-1,69MB) »

1.9.2016
IDOHLAD, s.r.o.
Kráľovská 796/43
927 01 Šaľa
Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ (PDF-13,12MB) »

1.9.2016
Senzio, s.r.o.
Veľké Uherce 137
958 41 Veľké Uherce
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (PDF-1,04MB) »

14.6.2016
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (PDF-4,16MB ) »

4.12.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Galanta
P. Pázmanya 4
927 00 Šaľa
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (PDF-4,24MB ) »

1.10.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Galanta
P. Pázmanya 4
927 00 Šaľa

Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ (riadiaci a informačný systém základných umeleckých škôl) (PDF-6,12MB) »

1.9.2015

Senzio, s.r.o.
Veľké Uherce 137
958 41 Veľké Uherce

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2014-PKR-GR-015-227 (PDF-7MB) »

12.12.2014

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

Poistná zmluva č. 2404216028 (PDF-4,5MB) »

8.10.2014

Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 0155/26120130025 (PDF-5,6MB) »

22.9.2014

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

Dodatok k zmluve o dielo č. 012014 (PDF-528 kB) »

19.9.2014

Erazmus Bergendi - BERTAS
Malá 345
925 91 Kráľová nad Váhom

Zmluva o dielo č. 012014 (PDF-1,9 MB) »

18.8.2014
Erazmus Bergendi - BERTAS
Malá 345
925 91 Kráľová nad Váhom
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL (PDF-120kB) »

25.4.2014

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-100kB) »

25.4.2014

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-100kB) »

25.4.2014

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-104 kB) »

25.4.2014
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Žiadosť o stanovenie / zmenu zvýhodneného čísla v rámci zvýhodnenia Nekonečné volania medzi sebou (PDF-61kB) »

25.4.2014

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (PDF 1,2MB) »

12.2.2014

RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF-3 MB) »

3.12.2012

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 (PDF-4,8 MB) »

26.9.2012

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL (PDF-2,30 MB) »

29.3.2012
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL (PDF-2,60 MB) »

29.3.2012
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

Dodatok k Zmluve o pripojení na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-1,86 MB) »

26.3.2012

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

Zmluva o zabezpečení správy informačných technológií (PDF-1,34 MB) »

1.2.2012
Peter Zelenický PRO-SAT
Nešporova 1015/20
927 01 Šaľa
Zmluva o dielo - zhotovenie a montáž plastových okien / vchodových dverí (PDF-1,05 MB) »

14.11.2011
INCODEC, s.r.o.
Čakajovce 436
951 43 Čakajovce
Zmluva o pripojení (PDF-1,75 MB) »

14.3.2011
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení (PDF-266 kB) »

14.3.2011
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenie (PDF-813 kB) »

3.11.2010
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Dodatok k Zmluve o pripojení na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-1,04 M) »

3.11.2010
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Zmluva o združenej dodávke plynu (PDF-2,67 MB) »

9.9.2010
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenie (PDF-888 kB) »

12.3.2010
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie (PDF-1,11 MB) »

2.3.2010

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysle čl. 3 "Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej Doméne SK" (PDF-490 kB) »

19.10.2007
SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00 Bratislava
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu (PDF-608 kB) »

12.9.2007

VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Zmluva o bežnom účte (PDF-159 kB) »

12.9.2007
VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Zmluva o bežnom účte (PDF-157 kB) »

12.9.2007
VÚB, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi (PDF-834 kB) »

29.11.2004
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi (PDF-812 kB) »

29.11.2004

Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi (PDF-832 kB) »

29.11.2004

Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (PDF-1,91 MB) »

30.4.2002

Západoslovenské vodárne a kanalizácie, o.z. Galanta
P. Pázmánya 4
Šaľa 927 00

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti