Literárno-dramatický odbor

V základnom umeleckom školstve je literárno-dramatický odbor najmladším, ale aj najsyntetizujúcejším odborom. Poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové, výtvarné i hudobné činnosti, vedúce k všestrannému rozvoju osobnosti. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho spolutvorcu kvalitnejšieho života.
Svoju činnosť začal literárno-dramatický odbor v školskom roku 1988/89 a dnes má približne 60 žiakov. V školskom roku 1990/91 vznikol na pôde odboru detský recitačný kolektív "Šálik". Získal 1. miesto v krajskej prehliadke HK. V roku 1990 už ako detský divadelný súbor získal viacero ocenení v bývalom Československu za hru "Ďuro, pozdrav Ďura". "Šálik" sa stal v roku 1992 víťazom národnej prehliadky "Dieťa v divadle" (Detská divadelná Šaľa) s hrou "Zelená story" (cena za réžiu). Vybojoval si tak účasť na "Scénickej žatve" v Martine. Mimoriadny úspech zožal na medzinárodnej prehliadke "Schola ludus" v Uherskom Brode a v "Divadle bez hraníc" v Rakúsku.
V živote literárno-dramatického odboru bolo významnou udalosťou, keď sa podarilo zrealizovať myšlienku pedagogičky dramatickej výchovy Magdalény Máčikovej vybudovať malú, ale vlastnú divadelnú scénu, ktorú využívajú aj všetky odbory ZUŠ.
Za 13 rokov svojej existencie uviedol literárno-dramatický odbor 11 predstavení - autorské divadlo, dramatizácie, voľné adaptácie podľa autora, divadlo poézie, absolvenstké vystúpenia a množstvo drobných interných podujatí. Na súťažiach sa umiestňoval v kraji na popredných miestach a okrem spomínaných ocenení získal tri 3. miesta v celoštátnych súťažiach. Účinkoval v Prachaticiach, Ostrave, Čadci, Budapešti a v Slovenskej televízii, kde bola súboruˇ"Šálik" venovaná celá relácia pre deti.
Cieľom literárno-dramatického odboru je príprava detí na povolania, v ktorých je základom komunikatívnosť, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť a prezentovanie kultúrnosti a kultúry národa vo svete.

Martin Peterich, režisér STV, zhodnotil súbor Šálik nasledujúcimi slovami:

"Okrem širokej škály vokálneho výrazu nájdeme v ňom dômyselný pohyb znaku, zrejmú metaforu, kompaktnosť celkov s múdrym nedidaktizujúcim posolstvom. O správnosti metódy dramatickej výchovy pri pohľade na uvoľnené a spontánne sa hrajúce deti nemôže byť pochýb. Súbor hrá v jednej štýlovej a žánrovej tónine, kladie si vysoké ambície, čo svedčí o jeho umeleckej perspektívnosti."

 

Táto stránka používa cookies. Viac info