Čo sa vyučuje na literárno-dramatickom odboreLiterárno-dramatický odbor ponúka:

 výučbu predmetov v dramatickom a slovesnom oddelení:

  • dramatická príprava 
  • dramatika a slovesnosť
  • pohybová príprava
  • umelecký prednes
  • základy dramatickej tvorby 
  • základy slovesnej tvorby 
  • dejiny dramatickej tvorby
  • dejiny slovesnej tvorby
  • štúdium rolí
  • dejiny filmu


Táto stránka používa cookies. Viac info