Čo sa vyučuje na literárno-dramatickom odboreLiterárno-dramatický odbor ponúka:

1) výučbu predmetov v dramatickom a slovesnom oddelení:

 • dramatická príprava 
 • dramatika a slovesnosť
 • pohybová príprava
 • umelecký prednes 
 • hudobná a hlasová príprava (v spolupráci s korepetítorkou z hudobného odboru)
 • základy dramatickej tvorby 
 • základy slovesnej tvorby 
 • dejiny dramatickej tvorby
 • dejiny slovesnej tvorby
 • štúdium rolí
 • dejiny filmu

2) možnosť účinkovať v Detskom divadelnom súbore "Šálik" a Divadelnom súbore "Prievan"

Táto stránka používa cookies. Viac info