Spoločné podujatia

Výhoda našej ZUŠ spočíva v tom, že zastrešuje štyri umelecké odbory, teda odbor hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, čo nie je všade na Slovensku samozrejmosťou. Bolo by preto škoda nevyužiť takú jedinečnú príležitosť. Vzhľadom na to, že jednotlivé druhy umenia nie je možné oddeliť, snažíme sa v posledných rokoch spolupracovať aj na spoločných projektoch. Výsledkom sú podujatia venované jednej spoločnej téme, ktorej sa každý z odborov môže zhostiť svojím spôsobom.

ZUŠ-ka v uliciach mesta 2018

ZUŠ-ka v uliciach mesta 2018

V školskom roku 2017/2018 sme sa už po druhýkrát rozhodli prezentovať sa na verejnosti netradičným spôsobom. Žiakov a učiteľov všetkých našich odborov ste mali možnosť vidieť a počuť na pešej zóne v Šali alebo pred Mestským kultúrnym strediskom vo Veči.
Podujatie ZUŠ-ka v uliciach mesta sa stretlo s veľkým záujmom.

Koncert a výstava k 65. výročiu založenia ZUŠ v Šali

Koncert a výstava k 65. výročiu založenia ZUŠ v Šali

V školskom roku 2017/2018 sme oslavovali 65. výročie založenia našej školy. Plné hľadisko kinosály Domu kultúry MsKS tlieskalo vyše dvojhodinovému programu, ktorí pripravili učitelia spolu s bývalými absolventmi našej školy. Výnimočnú atmosféru večera dotvárala výstava prác pedagógov výtvarného odboru.

Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa

Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa

V školskom roku 2016/2017 sme si pripomenuli 260. výročie narodenia najväčšieho hudobného génia všetkých čias - Wolfganga Amadea Mozarta. Výsledkom našej usilovnej práce bolo literárno-hudobné pásmo Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa.

Sólo pre dvoch majstrov

Sólo pre dvoch majstrov

V školskom roku 2015/2016 nás inšpirovali dvaja velikáni hudby - Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Na ich počesť sme pripravili spoločné podujatie Sólo pre dvoch majstrov.

Koncert pre kráľovnú

Koncert pre kráľovnú

V školskom roku 2008/2009 sme divákom zaujímavou formou priblížili umenie z obdobia baroka v spoločnom podujatí Koncert pre kráľovnú.

Z rozprávky do rozprávky

Z rozprávky do rozprávky

V školskom roku 2007/2008 sme detských ale i dospelých divákov potešili podujatím Z rozprávky do rozprávky.

Renesancia

Renesancia

V školskom roku 2006/2007 sa nám podarilo zrealizovať spoločné podujatie jednotlivých odborov ZUŠ na tému Renesancia.

Táto stránka používa cookies. Viac info