Spoločné podujatia

Výhoda našej ZUŠ spočíva v tom, že zastrešuje štyri umelecké odbory, teda odbor hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, čo nie je všade na Slovensku samozrejmosťou. Bolo by preto škoda nevyužiť takú jedinečnú príležitosť. Vzhľadom na to, že jednotlivé druhy umenia nie je možné oddeliť, snažíme sa v posledných rokoch spolupracovať aj na spoločných projektoch. Výsledkom sú podujatia venované jednej spoločnej téme, ktorej sa každý z odborov môže zhostiť svojím spôsobom.

ZUŠka v meste 2019

Už po tretíkrát sme oživili pešiu zónu. V stredu 12. júna 2019 nám na druhý pokus vyšlo počasie, a tak sme aj my vyšli do ulíc. Vyše trojhodinový program pred mestským úradom a o niečo kratší na pešej zóne pritiahol náhodných okoloidúcich, ale aj skalných fanúšikov z radov rodín a priateľov. Ďakujeme za Vašu podporu a trpezlivosť, ktorá nám v tridsaťstupňovej horúčave dodala potrebnú energiu.

Pozrite si fotogalériu z podujatia »

Obrázky zo Slovenska

Obrázky zo Slovenska

Spoločne sme oslávili aj 110. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia jedného zo zakladateľov slovenskej národnej hudby Eugena Suchoňa. Zástupcovia všetkých štyroch umeleckých odborov priblížili návštevníkom tvorbu majstra Suchoňa. Slávnostný večer 13. decembra 2018 otvorila pieseň Aká si mi krásna v podaní Detského zboru ZUŠ spolu so svojimi učiteľkami. Pre podujatie sme si vypožičali názov Suchoňovho klavírneho cyklu "Obrázky zo Slovenska".

ZUŠ-ka v uliciach mesta 2018

ZUŠ-ka v uliciach mesta 2018

V školskom roku 2017/2018 sme sa už po druhýkrát rozhodli prezentovať sa na verejnosti netradičným spôsobom. Žiakov a učiteľov všetkých našich odborov ste mali možnosť vidieť a počuť na pešej zóne v Šali alebo pred Mestským kultúrnym strediskom vo Veči.
Podujatie ZUŠ-ka v uliciach mesta sa stretlo s veľkým záujmom.

Koncert a výstava k 65. výročiu založenia ZUŠ v Šali

Koncert a výstava k 65. výročiu založenia ZUŠ v Šali

V školskom roku 2017/2018 sme oslavovali 65. výročie založenia našej školy. Plné hľadisko kinosály Domu kultúry MsKS tlieskalo vyše dvojhodinovému programu, ktorí pripravili učitelia spolu s bývalými absolventmi našej školy. Výnimočnú atmosféru večera dotvárala výstava prác pedagógov výtvarného odboru.

Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa

Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa

V školskom roku 2016/2017 sme si pripomenuli 260. výročie narodenia najväčšieho hudobného génia všetkých čias - Wolfganga Amadea Mozarta. Výsledkom našej usilovnej práce bolo literárno-hudobné pásmo Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa.

Sólo pre dvoch majstrov

Sólo pre dvoch majstrov

V školskom roku 2015/2016 nás inšpirovali dvaja velikáni hudby - Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Na ich počesť sme pripravili spoločné podujatie Sólo pre dvoch majstrov.

Koncert pre kráľovnú

Koncert pre kráľovnú

V školskom roku 2008/2009 sme divákom zaujímavou formou priblížili umenie z obdobia baroka v spoločnom podujatí Koncert pre kráľovnú.

Z rozprávky do rozprávky

Z rozprávky do rozprávky

V školskom roku 2007/2008 sme detských ale i dospelých divákov potešili podujatím Z rozprávky do rozprávky.

Renesancia

Renesancia

V školskom roku 2006/2007 sa nám podarilo zrealizovať spoločné podujatie jednotlivých odborov ZUŠ na tému Renesancia.

Táto stránka používa cookies. Viac info