Výtvarný odbor

Výtvarný odbor ZUŠ sa vo svojej výchovnej práci sústreďuje na deti so záujmom o výtvarný prejav a výtvarné umenie. Uvádza dieťa do takého poznávania sveta, na ktorom sa podieľajú v harmonickom vzťahu všetky zložky osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity. Cieľom je podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé sebavyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník. Čítajte ďalej ...

Táto stránka používa cookies. Viac info