Vážení rodičia, milí žiaci a dospelí študenti,

na základe platného regionálneho COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU a zaradenia okresu Šaľa do I. stupňa varovania obnovuje Základná umelecká škola v Šali od 10. mája 2021 prezenčnú formu vyučovania vo všetkých umeleckých odboroch v centre mesta a na elokovanom pracovisku ZŠ J. Hollého vo Veči. Žiaci a zákonní zástupcovia žiakov sa nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19. Podmienky vstupu do objektu školy upravuje Vyhláška č.200/2021. Žiaci pred vyučovaním odovzdajú triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom, alebo plnoletým žiakom. V záujme ochrany verejného zdravia je vstup do priestorov prevádzky školy povolený iba zamestnancom a žiakom školy. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.
riaditeľka školy

 

Čestné vyhlásenie (plnoletý žiak)

Čestné vyhlásenie (zákonný zástupca maloletého žiaka)

 

______________________________________________________________________________________________________________


Aktuality

Čo sa udialo


Táto stránka používa cookies. Viac info