Vážení rodičia, milí žiaci a dospelí študenti,

na základe platného COVID automatu Mesto Šaľa, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy obnovuje od 22. 3. 2021 individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa ZŠ, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychových nástrojoch. Žiaci hudobného odboru, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie a žiaci výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Podmienkou nástupu je negatívny test na ochorenie Covid-19 jedného zákonného zástupcu zo spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní k nahliadnutiu a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vstup do vnútorných priestorov školy pre rodičov a verejnosť nie je v súčasnej situácii možný. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Nora Valentínová
riaditeľka školy

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

______________________________________________________________________________________________________________


Aktuality

Čo sa udialo


Táto stránka používa cookies. Viac info