Aktuálne informácie


Zápis do všetkých odborov ZUŠ v Šali

Oznamujeme širokej verejnosti, že zápis do ZUŠ v Šali je predĺžený do konca júna 2018.
Do hudobného a tanečného odboru sa môžete zapísať v budove hudobného odboru na ul. Kukučínova 27.
Do výtvarného a literárno-dramatického odboru sa môžete zapísať v budove výtvarného odboru na ul. Hlavná 32.

V školskom roku 2018/2019 otvárame aj elokované pracovisko v priestoroch ZŠ J. Hollého vo Veči.
Zároveň rozširujeme sláčikové a akordeónové oddelenie hudobného odboru ZUŠ v Šali.

Všetci ste srdečne vítaní!


Táto stránka používa cookies. Viac info