Aktuálne informácie

Dištančné vzdelávanie efektívnejšie

Dištančné vzdelávanie efektívnejšie

 

Všetkým rodičom našich žiakov:

S potešením Vám oznamujeme, že naša škola čoskoro presunie svoju e-mailovú platformu a celkovú komunikáciu do nového online priestoru G Suite pre vzdelávanie. S balíkom G Suite získame výhody robustného a inovatívneho súboru funkcií, možnosti prístupu k e-mailovým a kalendárovým službám z ľubovoľného počítača s pripojením na internet, oveľa viac úložnej kapacity a užší kontakt so žiakom a podporu.

A navyše, balík G Suite sa ľahko používa aj pri online výučbe, a preto si myslíme, že to bude efektívnejší spôsob komunikácie, výučby, správy e-mailov, kalendára a zadávania úloh!

V nasledujúcich [dňoch/týždňoch] dostanete ďalšie oznámenia, keď začneme so zriaďovaním účtov pre žiakov našej školy na G suite platforme. Vzhľadom k tomu, že pri vytvorení školských žiackych účtov budú uchovávané osobné údaje je potrebný súhlas zákonného zástupcu žiaka so zriadením konta pre žiaka.

_______________________________________________________________________________________________________

Dokumenty potrebné k zápisu do ZUŠ

Vážení rodičia, v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 Vás žiadame o vyplnenie a predloženie nasledujúcich dokumentov:

 


Táto stránka používa cookies. Viac info