Aktuálne informácie

Dodatočné prijímacie skúšky do ZUŠ

Dodatočné prijímacie skúšky do ZUŠ

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Šali vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky v dňoch 30. a 31. augusta 2021 od 9.00 hod do 13.00 hod. do odborov:

hudobný ( klavír, keyboard, akordeón, spev, dychové nástroje, hudba a počítač)
výtvarný ( výtvarná výchova, keramika, šperk, smalt/email)
tanečný ( balet, hip - hop, ľudový tanec)
literárno - dramatický

Pre hudobný odbor budú prijímacie skúšky v budove na Kukučínovej ul. 27,
pre výtvarný, tanečný a literárno - dramatický budú prijímacie skúšky v budove na Hlavnej ul. 32
Kontakty: zus.sala@ gmail.com, 031/770 23 16, 0908 623 944

Tvorivý čin roka 2020

Tvorivý čin roka 2020

25. júna 2021 o 19.00 hod. sa na nádvorí renesančného kaštieľa v Šali uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie ankety v oblasti umenia za rok 2020 - TVORIVÝ ČIN ROKA. V kategórii Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia komisia rozhodla o ocenení viacerých kadidátov.

Medzi nimi bola aj naša pani riaditeľka Mgr. Nora Valentínová, DiS. art. a dlhoročná kolegyňa, vedúca speváckeho oddelenia Mgr. Henrieta Záležáková. SRDEČNE GRATULUJEME!!!

Vyhlasovateľom ankety, ktorej 8. ročník je aktuálne za nami, je Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali. Spoluorganizátormi sú mesto Šaľa a Mestské kultúrne stredisko. Slávnostný večer svojím vystúpením obohatil spevák Robo Opatovský.

Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina vo Vrábľoch, 21. jún 2021

Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina vo Vrábľoch, 21. jún 2021

Po dlhom období dištančného vyučovania nadviazali naši mladí speváci na úspechy spred dvoch rokov. Na Medzinárodnej súťaži I. Godina vo Vrábľoch získal  náš žiak Jožko Václavík to najvyššie umiestnenie vo svojej kategórii - 1. miesto. Za vynikajúce pedagogické vedenie bola súčasne ocenená aj jeho pani učiteľka Mgr. art. Janka Kárasová. Okrem Jožka sa súťaže zúčastnili aj Hanka Nejedlíková a Tobiáš Fašanok z triedy Mgr. Anikó Sárkányovej a Miriam Václavíková z triedy Mgr. art. Janky Kárasovej. Hoci sa neumiestnili na "stupňoch víťazov", ich výkony boli hodnotené vysokými známkami a získali cenné skúsenosti pre ďalšie pôsobenie na speváckom pódiu. Veľkou oporou pre nich bol Bc. Radko Gofjar, ktorý im sekundoval kultivovaným klavírnym sprievodom. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj mesta.

Pozrite si fotografie zo súťaže

 

Táto stránka používa cookies. Viac info