Pedagogický zbor a zamestnanci školy

Riaditeľ školy

Akad. sochár Milan Jančovič

Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.

Pedagógovia hudobného odboru

Vedúca hudobného odboru: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.

Klavír, keyboard, akordeón
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Katarína Tyukos Bombicová

Klavír
Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.
Mgr. Katarína Tyukos Bombicová
Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Andrea Mezeiová, DiS. art
Csilla Dobaiová, DiS. art.
Mgr. art. Eva Izsáková Bogárová
Radovan Gofjar
Mgr. art. Mária Farkašová

Keyboard
Peter Farkaš
Mgr. art. Peter Palacka, DiS. art

Akordeón
Mgr. Dana Janebová
Mgr. art. Peter Palacka, DiS. art

Spev
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Henrieta Záležáková
Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art.
Mária Pellerová, DiS. art.
Mgr. Miroslava Dojčanová
Katalin Vanko, DiS. art.
Carmen Ferenceiová, DiS. art.
Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art
Mgr. art. Eva Bogárová - Izsáková
Mgr. Gabriela Herenčárová

Dychové nástroje, husle, gitara, bicie nástroje
Vedúci predmetovej komisie: 
Bc. art. Andrea Molnárová

Dychové nástroje
Peter Farkaš
Mgr. Tomáš Obola, DiS. art.

Husle
Patrik Kudry

Gitara
Bc. art. Andrea Molnárová
Igor Komada
Jozef Buntaj
Patrik Kudry
Ing. Martin Krajmer, DiS. art.

Bicie nástroje
Ing. Martin Krajmer, DiS. art.

Hudobná náuka
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Mgr. art. Eva Izsáková-Bogárová
Mgr. Gabriela Herenčárová

Pedagógovia výtvarného odboru

Vedúca výtvarného odboru: Eva Molnárová

Akad. soch. Milan Jančovič
Mgr. art. Andrej Jančovič
Mgr. Marek Vanek
PaedDr. Ľudmila Marček
Mgr. Lenka Balážová
Dagmar Kvačkayová
Mgr. art. Peter Fašanok

Pedagógovia literárno-dramatického odboru

Mgr. art. Jana Klementová
Mgr. Daniela Tischlerová

Pedagógovia tanečného odboru

Mgr. Dana Janebová

Zamestnanci školy

PAM, účtovníctvo, administratíva: Ivana Felixová

Prevádzkoví zamestnanci
František Mikuš
Viola Vinczeová
Monika Hotárová

Táto stránka používa cookies. Viac info