Pedagogický zbor a zamestnanci školy

Riaditeľka školy

Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.

Pedagógovia hudobného odboru

Klavír, keyboard, akordeón
Vedúca oddelenia: Mgr. Katarína Tyukos Bombicová

Klavír
Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.
Mgr. Katarína Tyukos Bombicová
Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Andrea Mezeiová, DiS. art.
Csilla Dobaiová, DiS. art.
Mgr. art. Eva Izsáková Bogárová
Bc. Radovan Gofjar
Mgr. art. Mária Farkašová

Keyboard
Peter Farkaš
Mgr. art. Peter Palacka, DiS. art.

Akordeón
Mgr. art. Peter Palacka, DiS. art.

Spev
Vedúca oddelenia: Mgr. Henrieta Záležáková
Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art.
Mária Pellerová, DiS. art.
Mgr. Miroslava Dojčanová
Katalin Vanko, DiS. art.
Bc. Carmen Ferenceiová, DiS. art.
Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art.
Mgr. art. Eva Bogárová Izsáková
Mgr. Gabriela Herenčárová, DiS. art.

Dychové nástroje, husle, gitara, bicie nástroje
Vedúca oddelenia:
BcA. Andrea Molnárová

Dychové nástroje
Peter Farkaš
Mgr. Tomáš Obola, DiS. art.

Husle, viola, violončelo
Patrik Kudry, DiS. art.

Gitara, elektrická gitara, basová gitara
BcA. Andrea Molnárová
Igor Komada
Patrik Kudry, DiS. art.
Ing. Martin Krajmer, DiS. art.
Peter Mečiar, DiS. art.
Mgr. art. Jaroslav Ryzek
Michal Poliak, DiS. art.

Bicie nástroje
Andrej Palacka, DiS. art.

Hudobná náuka
Vedúca oddelenia: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Mgr. art. Eva Izsáková Bogárová
Mgr. Gabriela Herenčárová, DiS. art.
Bc. Radovan Gofjar

Pedagógovia výtvarného odboru

Vedúca výtvarného odboru: Eva Molnárová, DiS.
Mgr. art. Andrej Jančovič
Mgr. Marek Vanek
PaedDr. Ľudmila Marček
Mgr. Lenka Balážová
Dagmar Kvačkayová, DiS.
Mgr. art. Peter Fašanok
M. A. Ildikó Botková

Pedagógovia literárno-dramatického odboru

Mgr. art. Jana Klementová
Mgr. Daniela Tischlerová

Pedagógovia tanečného odboru

Dajana Andová, DiS. art.
Viktória Stúchla

Zamestnanci školy

PAM, účtovníctvo, administratíva: Ivana Felixová

Prevádzkoví zamestnanci
František Mikuš
Viola Vinczeová
Monika Hotárová

Táto stránka používa cookies. Viac info