Hudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.
Hudobný odbor bol založený v školskom roku 1952/1953 ako prvý z odborov našej školy. Vtedy školu navštevovalo len 30 žiakov. Dnes ich je približne 320. Mnohí z nich sa zúčastňujú rôznych krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží, kde úspešne reprezentujú našu školu. Spomedzi mnohých spomeňme "Nitriansku lutnu", "Schneiderovu Trnavu", "Hnúšťanský akord", "Stančekovu Prievidzu", "Pop arénu" či "Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina Iuventus canti". Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pravidelne pripravujú triedne, interné, verejné, výchovné a absolventské koncerty. V priebehu školského roka navštevujú zaujímavé operné, muzikálové, baletné a koncertné predstavenia v prestížnych umeleckých inštitúciách, ako je Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Nová scéna v Bratislave a Divadlo A. Bagara v Nitre. Okrem týchto aktivít sa podieľajú aj na rozvoji kultúrneho života nášho mesta. Oživujú rôzne spoločenské akcie, festivaly, vernisáže, slávnostné akadémie alebo podujatia neziskových organizácií. Už tradičnými sa stali vianočné koncerty v Kostole sv. Margity v Šali, na ktorých účinkujú so svojimi pedagógmi aj bývalí žiaci školy. Mnohé slávnostné udalosti v našom meste sú spojené s vystúpeniami detského dychového súboru, ktorý má za sebou už niekoľkoročnú tradíciu.
Počas 67 rokov svojej existencie vychoval hudobný odbor veľa aktívnych umelcov a pedagógov, ktorí pôsobia na pôde materských škôl, základných škôl, stredných pedagogických škôl, konzervatórií ale i vysokých škôl. Úspechy však neprichádzajú samé. Sú výsledkom svedomitej a poctivej práce našich učiteľov a žiakov, ktorí sa snažia uchovať umelecké posolstvo pre nasledujúce generácie.

Táto stránka používa cookies. Viac info