Priestory hudobného odboru

Hudobný odbor ZUŠ v Šali sídli na Kukučínovej ulici č. 27 v priestoroch bývalého MNV. Budova sa nachádza neďaleko od centra mesta na sídlisku za Okresným úradom v Šali.Vstup do budovy hudobného odboru.

V najväčšej triede sa vyučuje hudobná náuka a zborový spev. Uskutočňujú sa tu aj triedne koncerty našich žiakov.

Trieda individuálnej výučby hry na husliach.
Trieda individuálnej výučby hry na klavíri.
Trieda individuálnej výučby hry na dychových nástrojoch.
Trieda individuálnej výučby hry na klavíri.

Trieda individuálnej výučby hry na dychových nástrojoch. V triede prebiehajú aj skúšky Detského dychového súboru ZUŠ.

Divadelná a koncertná sála slúži žiakom hudobného a literárno-dramatického odboru. Nachádza sa v našej ďalšej budove na Hlavnej ulici č. 32.

... A nakoniec detail z jednej z našich tried.
Táto stránka používa cookies. Viac info