Čo sa vyučuje na hudobnom odboreHudobný odbor ponúka:

1) výučbu hlavných predmetov, to znamená výučbu spevu alebo hry na hudobných nástrojoch:

 • klavír
 • klasický, moderný spev, zborový spev
 • zobcová flauta sopránová a altová
 • priečna flauta
 • klarinet
 • trúbka, pozauna, tuba, basová krídlovka, eufónium, lesný roh
 • husle
 • viola
 • violončelo
 • keyboard
 • akordeón
 • gitara, elektrická, basová
 • kompozícia
 • bicie

hudba a počítač

2) výučbu ďalších povinných alebo voliteľných predmetov:

hudobná náuka

korepetícia (spev a hra so sprievodom akordického nástroja)

štvorručná hra na klavíri

komorná hra a hra v orchestri

obligátny klavír (teda povinný klavír - najčastejšie u žiakov, ktorí študujú spev) 

komorný spev

zborový spev

Táto stránka používa cookies. Viac info