Čo sa vyučuje na hudobnom odboreHudobný odbor ponúka:

1) výučbu hlavných predmetov, to znamená výučbu spevu alebo hry na hudobných nástrojoch:

 • klavír
 • klasický a moderný spev
 • zobcová flauta sopránová a altová
 • klarinet
 • trúbka, pozauna, tuba, basová krídlovka, eufónium, lesný roh
 • husle
 • viola
 • keyboard
 • akordeón
 • gitara
 • kompozícia
 • hudba a počítač

2) výučbu ďalších povinných alebo voliteľných predmetov:

 • hudobná náuka
 • korepetícia (spev a hra so sprievodom akordického nástroja)
 • štvorručná hra na klavíri
 • komorná hra a hra v orchestri
 • obligátny klavír (teda povinný klavír - najčastejšie u žiakov, ktorí študujú spev) 
 • komorný spev
 • zborový spev

   
Táto stránka používa cookies. Viac info