Koncert a výstava k 65. výročiu založenia ZUŠ v Šali

Šaľa má svoju Základnú umeleckú školu už 65 rokov. Za ten čas v nej umelecky rástlo aj vyrástlo množstvo detí, ach, ako ten čas letí! No nielen deti si pamätá tá naša ZUŠ-ka, ale aj učiteľov – sprievodcov na ceste za umeleckým dobrodružstvom. Tí terajší, presne na Jozefa, 19. marca 2018, na chvíľu odložili svoje pedagogické „ja", aby predviedli to umelecké. Pódium však patrilo aj bývalým úspešným absolventom a súčasným žiakom školy. Plné hľadisko kinosály Domu kultúry MsKS tlieskalo vyše dvojhodinovému programu. Zaiste medzi nimi sedelo niekoľko Jozefov... Napríklad aj prvý muž mesta Šaľa, pán primátor Jozef Belický, ktorý škole nevinšoval s prázdnou rukou. Okrem vecného daru – panoramatickej fotografie mesta - odovzdal riaditeľovi ZUŠ akad. sochárovi Milanovi Jančovičovi finančný dar pochádzajúci z výťažku Vianočného benefičného koncertu. Pán primátor však nevystupoval len v úradnej funkcii, ale aj ako krstný otec knihy básní Dany Janebovej. Výnimočnú atmosféru večera dotvárala výstava prác pedagógov výtvarného odboru vo foyeri pred kinosálou.

Ďakujeme, že ste tam boli s nami!

Táto stránka používa cookies. Viac info