Poďakovanie Mestu Šaľa

Základná umelecká škola v Šali touto cestou vyjadruje svojmu zriaďovateľovi – Mestu Šaľa poďakovanie za finančnú podporu. Poskytnutá dotácia vo výške 600 eur je určená na úhradu nákladov spojených s účasťou žiakov ZUŠ na súťažiach.

Táto stránka používa cookies. Viac info