Plán podujatí výtvarného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.
Október

Návšteva Bienále ilustrácií v Bratislave (11. október)
Výtvarná dielňa v spolupráci s MsKS (14. október)
November
Aukcia výtvarných diel žiakov ZUŠ (29. november)

December

Vianočná výstava prác
Návrh a výroba novoročeniek

Január

Školské kolá súťaží výtvarných prác

Marec

Bienále GABI Galanta
Súťaže Maľovaná Zuš-ka, Enviro, Zelený svet
Koncert a výstava pri príležitosti 65. výročia založenia školy v MsKS (19. marec)

Apríl

Kresba v plenéri

Máj

Výstava žiakov výtvarného odboru Malý absolvent (21. máj)
Zlatá priadka - tvorivé dielne výtvarného odboru
ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov (30.máj)

Jún

Zápis do všetkých odborov (4. - 8. jún)
Vernisáž absolventov (11. jún)
Záverečné skúšky absolventov výtvarného odboru (18. jún)
Táto stránka používa cookies. Viac info