Plán podujatí hudobného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka 2019/2020 sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.

 


September

 
   

Október

 
25. október Vedomé technické spievanie v rôznom veku žiaka - workshop s D. Livorovou

November

 
11. november Interný koncert
21.november Koncert združenia VENI ANSAMBLE v ZUŠ Šaľa
25. november Interný koncert
29. november Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave

December

 
2. december Interný koncert
4. december Dni Miloša Ruppeldta - súťaž v sólovom speve (Bratislava)
9. december 1. vianočný koncert
10.december Vianočný koncert modernej hudby
13. december Vystúpenie žiakov ZUŠ na Vianočných trhoch
16. december 2. vianočný koncert

Január

 
14. január Skúšky kontrahujúcich a slaboprospievajúcich žiakov
15. január Polročné prehrávky absolventov I. a II. stupňa
24. január Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave
27.január Interný koncert

Február

 
10. február Interný koncert
25. február Návšteva operného predstavenia v SND (A. Dvořák: Rusalka)

Marec

 
2. marec Interný koncert
6. marec Návšteva koncertu v SF v Bratislave
13.marec Stančekova Prievidza - súťaž v sólovom speve (Prievidza)
16.marec Kvalita vzťahov v školskom prostredí - aktualizačné vzdelávanie
30. marec Koncert " PORTRÉTY"

Apríl

 
30.marec - 4. apríl Šaliansky akord
6. apríl Veľkonočný koncert
20. apríl Interný koncert
27. apríl Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania

Máj

 
4. máj Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania
11. máj Koncert absolventov I., II. stupňa a štúdia pre dospelých
15. máj Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave
18. máj Koncert absolventov I., II. stupňa a štúdia pre dospelých
25. máj Interný koncert
 22. máj Zlatá priadka - zvučka
 29. máj ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov

Jún

 
1.jún Interný koncert
1. - 5. jún Zápis do všetkých odborov ZUŠ
2. jún ZUŠka v meste
8. jún Interný koncert
9. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - gitara, keyboard, spev
10.jún Záverečné prezentácie žiakov 3./2./I. z HN
11. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - klavír
15. -19.jún Postupové skúšky žiakov HO
15.jún Interný koncert
16.jún Absolventské skúšky žiakov I.st. a ŠPD
17. jún Absolventské skúšky žiakov II. st.
22. jún Záverečný koncert
23. jún Záverečný koncert modernej hudby
Táto stránka používa cookies. Viac info