Plán podujatí hudobného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.

 


September

 
2. september Koncert žiakov Rity Záležákovej
18. september Vystúpenie pedagógov ZUŠ na benefičnom podujatí Biela pastelka

Október

 
15. - 19. október Medzinárodná spevácka súťaž I. Godina IUVENTUS CANTI
18. október Výchovný koncert pána Budinského
24. október Návšteva SND v Bratislave - opera Carmen

November

 
12. november Interný koncert
23. november Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave - Hudobná detektívka
26. november Interný koncert

December

 
3. december Interný koncert
13. december Obrázky zo Slovenska - Pocta Eugenovi Suchoňovi
10. december 1. vianočný koncert
16. december Vystúpenie žiakov ZUŠ na Vianočných trhoch
20. december Vystúpenie žiakov ZUŠ na Vianočných trhoch
17. december 2. vianočný koncert
18. december Vianočný koncert modernej hudby

Január

 
17. január Skúšky kontrahujúcich a slaboprospievajúcich žiakov
17. január Polročné prehrávky absolventov I. a II. stupňa
18. január Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave

Február

 
11. február Interný koncert
18. február Koncert Portréty

Marec

 
11. marec Interný koncert
25. marec Interný koncert
26. marec Koncert modernej hudby

Apríl

 
1. - 4. apríl Šaliansky akord
11. apríl Spoločný koncert so ZUŠ Exnárova v Bratislave
15. apríl Veľkonočný koncert
29. apríl Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania

Máj

 
6. máj Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania
10. máj Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave
13. máj Interný koncert
16. máj Koncert absolventov I., II. stupňa a štúdia pre dospelých
20. máj Môj prvý koncert - koncert najmladších žiakov
22. máj Návšteva predstavenia v SND "Rozprávka o šťastnom konci"
 22. máj Zlatá priadka - zvučka
 29. máj ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov

Jún

 
10. jún Interný koncert
12. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - klavír, keyboard, akordeón
13. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - spev, husle, gitara, dychy
14. jún Absolventské skúšky žiakov I. a II.stupňa , postupové skúšky žiakov neúčinkujúcich na koncerte
17. jún Záverečný koncert
18. jún Záverečný koncert modernej hudby
22. - 23. jún Vystúpenie žiakov ZUŠ na Šalianskych trhoch
Táto stránka používa cookies. Viac info