Plán podujatí hudobného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.

 


September

 
2. september Koncert žiakov Henriety Záležákovej

November

 
13. november Interný koncert
27. november Interný koncert

December

 
1. december Vystúpenie na výstave fotografií v MsKS
4. december Triedny koncert speváckeho oddelenia
5. december Spevácka súťaž Dni Miloša Ruppeldta
7. december Vianočný koncert modernej hudby
8. december Triedny koncert speváckeho oddelenia
8. december Vystúpenie akordeonistov na vianočných trhoch vo Veči
11. december Tvorivý čin - vystúpenie akordeonistov
11. december I. vianočný koncert
13. december Vystúpenie speváckeho zboru na vianočných trhoch
17. december Vystúpenie spevákov na vianočných trhoch
18. december Vystúpenie akordeonistov na vianočných trhoch
18. december Triedny koncert gitarového oddelenia
20. december II. vianočný koncert v MsMK

Január

 
17. január Skúšky kontrahujúcich a slaboprospievajúcich žiakov
17. január Polročné prehrávky absolventov I. a II. stupňa
19. január Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave

Február

 
12. február Interný koncert
16. február Návšteva Slovenského národného divadla v Bratislave
26. február Koncert Portréty

Marec

 
13. marec Koncert modernej hudby
19. marec Koncert a výstava pri príležitosti 65. výročia založenia školy v MsKS
19. - 23. marec Súťaž z hudobnej náuky Šaliansky akord
22. marec Návšteva Slovenského národného divadla v Bratislave
26. marec Veľkonočný koncert
  Súťaž Stančekova Prievidza

Apríl

 
 6. apríl  Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave
16. apríl Interný koncert
23. apríl Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania
30. apríl Interný koncert

Máj

 
4. máj Návšteva Slovenskej filharmónie v Bratislave
7. máj Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania
14. máj Koncert najmladších žiakov
21. máj Interný koncert
24. máj Návšteva Slovenského národného divadla v Bratislave
28. máj Interný koncert
30. máj ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov

Jún

 
4. - 8. jún Zápis do všetkých odborov
11. jún Interný koncert
12. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - klavír, keyboard, akordeón
13. jún Záverečné skúšky primárneho vzdelávania - spev, husle, gitara, dychy
14. jún Absolventské skúšky žiakov I. a II.stupňa , postupové skúšky žiakov neúčinkujúcich na koncerte
18. jún Záverečný koncert
19. jún Záverečný koncert modernej hudby
22. - 23. jún Vystúpenie žiakov ZUŠ na šalianskych trhoch
29. jún Spevácka súťaž Hľadáme mladé talenty
Táto stránka používa cookies. Viac info