Pedagógovia

Pedagógovia hudobného odboru

Hudobný odbor Csilla Dobaiová, DiS.art., hra na klavíri
Mgr. Miroslava Dojčanová, spev
Peter Farkas, hra na keyboarde, hra na dychových nástrojoch
Carmen Ferenceiová, DiS.art., spev
Mgr.art. Eva Izsáková - Bogárová, hra na klavíri, detský zbor ZUŠ, hudobná náuka
  Mgr. Dana Janebová, hra na akordeóne
  Bc. Jana Kárasová, DiS. art., spev
  Igor Komada, hra na gitare
  Mgr.art. Miroslava Košíková, PhD., vedúca HO, hra na klavíri, hudobná náuka, korepetície
  Ing. Martin Krajmer, DiS.art., hra na gitare, kompozícia
  Mgr. Margita Krommelová, hra na husliach
  Mgr. Mária Malíková, hra na klavíri, korepetície, hudobná náuka
  Andrea Mezeiová, DiS. art., hra na klavíri, korepetície
  Bc. art. Andrea Mikušová, hra na gitare
  Mgr. Tomáš Obola, DiS.art., hra na dychových nástrojoch
  Mária Pellerová, DiS.art., spev
  Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art., spev
  Matej Skalnický, DiS. art., hra na gitare
  Mgr. Valéria Sudorová, hra na klavíri
  Juliana Tégenová, DiS. art., hra na klavíri
  Mgr. Katarína Tyukos Bombicová, hra na klavíri, hudobná náuka, korepetície
  Mgr. Nora Valentínová, DiS. art., zástupkyňa riaditeľa, hra na klavíri, korepetície
  Katalin Vanko, DiS. art., spev
  Mgr. Henrieta Záležáková, spev

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info