Pedagógovia

Pedagógovia hudobného odboru

Hudobný odbor Csilla Dobaiová, DiS.art., hra na klavíri
Mgr. Miroslava Dojčanová, spev
Peter Farkaš, hra na keyboarde, hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Mária Farkašová, DiS. art., hra na klavíri, korepetície
Bc. Carmen Ferenceiová, DiS.art., spev
Radovan Gofjar, hra na klavíri, hudobná náuka, korepetície
Mgr. Gabriela Herenčárová, hudobná náuka, spev
Mgr.art. Eva Izsáková - Bogárová, hra na klavíri, detský zbor ZUŠ, hudobná náuka
  Mgr. art. Jana Kárasová, DiS. art., spev
  Igor Komada, hra na gitare
  Mgr.art. Miroslava Košíková, PhD., zástupkyňa riaditeľky školy, hra na klavíri, korepetície
  Ing. Martin Krajmer, DiS.art., hra na gitare, hudba a počítač
  Patrik Kudry, DiS. art., hra na husliach, hra na viole, hra na violončele
  Pavol Malovec, hra na gitare
  Andrea Mezeiová, DiS. art., hra na klavíri, korepetície
  Bc. art. Andrea Mikušová, hra na gitare
  Mgr. Tomáš Obola, DiS.art., hra na dychových nástrojoch
  Andrej Palacka, hra na bicích nástrojoch
  Mgr. art. Peter Palacka, DiS. art., hra na akordeóne, hra na keyboarde
  Mária Pellerová, DiS.art., spev
  Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art., spev
  Mgr. Katarína Tyukos Bombicová, hra na klavíri, korepetície
  Mgr. Nora Valentínová, DiS. art., riaditeľka školy, hra na klavíri, korepetície
  Katalin Vanko, DiS. art., spev
  Mgr. Henrieta Záležáková, spev

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info