Plán podujatí literárno-dramatického odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.
December

Vianočné predstavenie literárno-dramatického odboru (13. december)
Vianočné predstavenie literárno-dramatického odboru (19. december)

Máj

ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov (30.máj)

Jún

Zápis do všetkých odborov (4. - 8. jún)
Záverečné skúšky absolventov literárno-dramatického odboru (18. jún)
Táto stránka používa cookies. Viac info