Plán podujatí tanečného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.
December 2019

2. december - Predmikulášska otvorená hodina
6. december - Mikulášska otvorená hodina
10. december - Pomikulášska otvorená hodina
19. december - Vianočné vystúpenie

Marec 2020

20. marec - Vítanie jari
 

 Máj 2020

ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov

Jún

Zápis do všetkých odborov (1. - 5. jún)
Táto stránka používa cookies. Viac info