Plán podujatí tanečného odboru

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy.
September

Vystúpenie mažoretiek v Oroszlányi (3. september)

Vystúpenie mažoretiek na medzinárodnej konferencii v Šali pred MsÚ (13. september)

December

Vystúpenie mažoretiek na vianočných trhoch vo Veči (8. december)

Február

Vystúpenie mažoretiek pre Spojenú školu Nivy 2

Máj

Vystúpenie mažoretiek na prvomájových oslavách (1. máj)

ZUŠ-ka v meste - vystúpenie žiakov všetkých odborov (30.máj)

Jún

Zápis do všetkých odborov (4. - 8. jún)
Táto stránka používa cookies. Viac info