Šk. rok 2009/2010

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2009/2010

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2009/2010


Výstavy

Žiaci a učitelia pripravili:

 

 • Galantskú paletu
 • Hodvábne inšpirácie
 • Výstavu v dome Jána Feketeházyho
 • Absolventskú výstava
 • Výstavu plagátov španielských autorov


Súťaže
 

 • Vesmír očami detí (okresné kolo) – dve 1. miesta, dve 2. miesta, jedno 3. miesto
 • Európa v škole (národné kolo) - jedno umiestnenie
 • Lidice (národné kolo) - jedno čestné uznanie
 • Grafická Toruň (národné kolo) – jedno umiestnenie


Iné podujatia

Zhotovenie panelov k celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Zlatá priadka".


Učitelia so žiakmi sa zúčastnili na metodických dňoch na SŠUP a VŠVU.


Učitelia sa zúčastnili na seminároch:
 

 • Sochárske sympózium (Bratislava)
 • Výtvarné alternatívy (Považská Bystrica)


« Späť

Táto stránka používa cookies. Viac info