Šk. rok 2008/2009

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2008/2009

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2008/2009


Výstavy

Žiaci a učitelia pripravili:

 

  • Absolventskú výstavu
  • Celoročnú výstavu detských prác v budove školy
  • Výstavu žiakov štúdia pre dospelých v DK Šaľa a MSKS Večierka


Súťaže
 

  • Grafická Toruň (medzinárodná súťaž) - 1 diplom
  • Slovensko moje (celoslovenská súťaž) - 1 diplom
  • Dielo tvojich rúk (celoslovenská súťaž) - dve 3. miesta
  • Vesmír očami detí (okresné kolo) - prvé a druhé miesta
  • Európa v škole (okresné kolo) - prvé a druhé miesta


Iné podujatia

Učitelia a žiaci sa zúčastnili na prieskume a dňoch otvorených dverí VŠVU a SŠUP v Bratislave.


Členstvo pedagóga v porote súťaže "Európa v škole".


« Späť

Táto stránka používa cookies. Viac info