Šk. rok 2006/2007

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2006/2007

Podujatia výtvarného odboru v školskom roku 2006/2007


Výstavy

Žiaci a učitelia pripravili:

 

 • Absolventskú výstavu
 • Celoročnú výstavu detských prác v budove školy
 • Výstavu pána F. Tótha a pani E. Klimkovej
 • Výstavu žiakov Petra Budaya a Ildikó Botkovej
 • Výstavu v rámci spoločnej prezentácie hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na tému Renesancia.


Súťaže

Medzinárodná súťaž "Bohúňova paleta" v Dolnom Kubíne (reprezentovalo nás 21 prác)

3 čestné uznania a diplom za zlaté pásmo - L. Paľová, A. Országová, B. Kováčová, D. Piroška
- žiakov pripravoval p. uč. Vanek

Celoslovenská súťaž "Vesmír očami detí" (reprezentovalo nás 13 prác)
V okresnom kole súťaže sme získali:
4. kategória: 1. miesto - P. Kabát; 2. miesto - A. Čermák; 3. miesto - L. Blaškovičová
5. kategória: 1. miesto - S. Tóthová; 2. miesto - K. Vargová
- do celoslovenského kola postúpili 4 práce, 1 práca bola ocenená
- žiakov pripravovali: p. uč. Molnárová, p. uč. Bujnová

Celoslovenská súťaž "Európa v škole" (reprezentovalo nás 25 prác)
V krajskom kole súťaže sme získali:
1. miesto - E. Balušková
- do celoslovenského kola postúpili práce: A. Čermáka, E. Kvaszovej, P. Varjúovej, J. Molnára, E. Baluškovej
- žiakov pripravovali: p. uč. Bujnová, p. uč. Molnárová

Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže "Zelený svet" v Banskej Bystrici (reprezentovalo nás 16 prác)
Agentúra životného prostredia a MŽP SR udelilo škole čestné uznanie

Medzinárodná súťaž "Toruň 2007" v Poľsku (reprezentovalo nás 11 prác)
2 ocenenia

Celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby Veľký Krtíš - Hrad Modrý Kameň (reprezentovalo nás 8 prác)
ocenenie - F. Danko, T. Keseliová
- žiakov pripravovala p. uč. Bujnová


Iné podujatia

Učitelia a žiaci pripravili:

 

 • Panely a výtvarnú propagáciu k celoštátnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Zlatá priadka" v meste Šaľa
 • Výtvarné práce pre charitatívnu akciu občianskeho združenia "Svetlá pre tmu"
 • Výstavu výtvarných diel akad. mal. Lýdie Boríkovej-Jančovičovej, akad. sochára Milana Jančoviča a študenta VŠVU Andreja Jančoviča v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante
   

Učitelia sa zúčastnili na podujatiach:
 

 • Výtvarný salón učiteľov 2007
 • Semináre v Metodickom centre v Bratislave


« Späť

Táto stránka používa cookies. Viac info