Šk. rok 2005/2006

Podujatia literárno-dramatického odboru v šk. roku 2005/2006

Podujatia literárno-dramatického odboru v šk. roku 2005/2006


Predstavenia a vystúpenia

Žiaci spolu s triednou učiteľkou pripravili:

 

  • Interné vystúpenia literárno-dramatického odboru
  • Absolventské divadelné predstavenie
  • Predstavenie s inscenovanými povesťami
  • Príležitostné vystúpenia


Súťaže

Príprava žiakov na súťaže "Hviezdoslavov Kubín" (14 žiakov) a Šaliansky Maťko" (8 žiakov)


Iné podujatia


Žiaci spolu s triednou učiteľkou pripravili a zrealizovali:
 

  • Moderovanie celoštátnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti "Zlatá priadka" (prehliadku moderovali žiaci: S. Košťáliková a M. Hučko)
  • Sprievodné akcie k "Zlatej priadke"


Triedna učiteľka M. Máčiková pôsobila ako:
 

  • Lektorka pre dramatickú výchovu a detskú dramatickú tvorivosť s celoštátnou pôsobnosťou
  • Členka výberovej komisie v krajských a celoštátnych prehliadkach detskej dramatickej tvorivosti


« Späť

Táto stránka používa cookies. Viac info