Šk. rok 2009/2010

Podujatia hudobného odboru v školskom roku 2009/2010

Podujatia hudobného odboru v školskom roku 2009/2010


Koncerty

Žiaci a učitelia pripravili:

 

 • 13 verejných koncertov
 • 2 koncerty populárnej hudby
 • 2 výchovné koncerty pre MŠ
 • 1 výchovný koncert pre ZŠ
 • 2 absolventské koncerty
 • 1 spoločný koncert so ZUŠ Exnárová Bratislava


Súťaže  
 

 • Stančekova Prievidza – súťaž v speve (národné kolo) – jedno 2. miesto
 • Top star – súťaž v speve populárnej piesne (okresné kolo) – jedno 1. miesto
 • Nitrianska lutna – súťaž v klavírnej hre (národné kolo) – jedno 3. miesto


Iné podujatia

Učitelia so svojimi žiakmi sa zúčastnili na metodických dňoch na konzervatóriu v Bratislave.

 

Škola zorganizovala pre žiakov návštevy koncertov a divadelných predstavení do Nitry a Bratislavy.
 

Žiaci a učitelia pripravili znelku k celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Zlatá priadka".
 

Účasť na školeniach:
 

 • EPTA - letný seminár pre klaviristov (Konzervatórium Bratislava)
 • Pedagogická dvorana - "Dotyky a spojenia"
 • Husľová dielňa (Žilina)
 • Kurz pre klavírnych pedagógov (Mojmírovce)


« Späť

Táto stránka používa cookies. Viac info