Úspechy žiakov výtvarného odboru v školskom roku 2015/2016

_______________________________________________________________________


Maľovaná Zuška 2016

V XII. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov ZUŠ sa naša žiačka, Daniela Iványiová, umiestnila v zlatom pásme.

Blahoželáme!_______________________________________________________________________


Vesmír očami detí 2016

Do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí postúpili:


4. kategória: Radka Hatvanyiová, Daniel Kvačkay, Laura Horváthová, Peter Nosko, Ivana Vághová

5. kategória: Ivan Bene, Nina Mikušíková, Emma Popelková, Dominika Zaprelová, Leonard Gomboš
 

_______________________________________________________________________


Európa v škole 2016

Z oblastného kola súťaže Európa v škole postúpili do celoslovenského kola aj práce našich žiakov.

Úspešnými postupujúcimi žiakmi sú: Laura Horváthová, Alex Forró, Ivana Vághová.

Pozrite si postupujúce práce:

_______________________________________________________________________

Úspechy žiakov výtvarného odboru v minulých školských rokoch:


Úspechy žiakov výtvarného odboru v školskom roku 2014/2015 »