Pedagógovia výtvarného odboru

a01

Vedúca výtvarného odboru:
Eva Molnárová 

Akad. soch. Milan Jančovič
Mgr.art. Andrej Jančovič
Mgr. Marek Vanek
PaedDr. Ľudmila Hačková
Mgr. Lenka Balážová