Čo sa vyučuje na tanečnom odbore

buton_tanecny

Náš odbor ponúka:

1) výučbu moderného tanca

2)
 možnosť účinkovať v súboroch mažoretiek:

  • "Benjamínky" (najmladšia veková kategória)
  • "Rebelky" (stredná veková kategória)
  • "Kontesy" (najstaršia veková kategória)