Školský poriadok


 

Školský poriadok Základnej umeleckej školy v Šali platný
od 2. septembra 2016 (PDF-243 kB)
»