Pedagogický zbor a zamestnanci školy

_mg_6243upr

Riaditeľ školy:

Akad. sochár Milan Jančovič

Zástupkyňa riaditeľa:

Mgr. Nora Valentínová, DiS.art.

Hudobný odborPedagógovia hudobného odboru


Vedúca hudobného odboru:
Mgr.art. Miroslava Košíková, PhD.

Klavír, keyboard, akordeón
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Katarína Tyukos Bombicová

Klavír
Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.
Juliana Tégenová , DiS. art.
Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Andrea Mezeiová, DiS. art
Csilla Dobaiová, DiS. art.
Mgr. Katarína Tyukos Bombicová
Mgr. art. Eva Izsáková Bogárová
Mgr. art. Mária Farkašová

Radovan Gofjar 
 

Keyboard
Peter Farkaš

Akordeón
Mgr. Dana Janebová

Spev
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Henrieta Záležáková

Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art.
Mária Pellerová,DiS.art. 

Mgr. Miroslava Dojčanová                                                                                                              .  
Katalin Vanko, DiS.art.
Carmen Ferenceiová, DiS. art.
Bc.Jana Kárasová, DiS.art                                                                                 

Mgr.art. Eva Bogárová - Izsáková

Dychové nástroje, husle, bicie nástroje, gitara, hudba a počítač
Vedúci predmetovej komisie: 
Bc.A. Andrea Mikušová


Dychové nástroje
Peter Farkaš
Mgr. Tomáš Obola, DiS. art.

 

Husle
Mgr. Margita Krommelová

Gitara
Bc. art. Andrea Mikušová

Ing. Martin Krajmer, DiS. art.
Jozef Buntaj
Igor Komada
 

Bicie nástroje, Hudba a počítač

Ing. Martin Krajmer, DiS.art.


Hudobná náuka
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Miroslava Košíková, PhD.
Mgr. art. Eva Izsáková-Bogárová
Mgr. Katarína Tyukos Bombicová

Bc. Gabriela Ižayová

 

Výtvarný odborPedagógovia výtvarného odboru
 

Vedúca výtvarného odboru: Eva Molnárová

Akad. soch. Milan Jančovič
Mgr.art. Andrej Jančovič
Mgr. Marek Vanek
PaedDr. Ľudmila Hačková
Mgr. Lenka Balážová

Dagmar Kvačkayová

Literárno-dramatický odborPedagógovia literárno-dramatického odboru

Mgr. Daniela Tischlerová
Mgr. art. Jana Klementová 

Tanečný odborPedagógovia tanečného odboru


Mgr. Dana Janebová


Zamestnanci školy


PAM, účtovníctvo, administratíva: Ivana Felixová

Prevádzkoví zamestnanci:

František Mikuš
Viola Vinczeová
Monika Hotárová