Pedagógovia literárno-dramatického odboru

vytvarne-prace12

Učiteľka literárno-dramatického odboru:
Mgr. art. Jana Klementová