Čo sa vyučuje na literárno-dramatickom odbore

buton_literarno-dramaticky

Literárno-dramatický odbor ponúka:

1) výučbu predmetov v dramatickom a slovesnom oddelení:

 • dramatická príprava 
 • dramatika a slovesnosť
 • pohybová príprava
 • umelecký prednes 
 • hudobná a hlasová príprava
  (v spolupráci s korepetítorkou z hudobného odboru)
 • základy dramatickej tvorby 
 • základy slovesnej tvorby 
 • dejiny dramatickej tvorby
 • dejiny slovesnej tvorby
 • štúdium rolí
 • dejiny filmu 


2) možnosť účinkovať v Detskom divadelnom súbore "Šálik" a
Divadelnom súbore "Prievan"