Kontakt

vytvarne-prace15

Základná umelecká škola
Kukučínova 27
Šaľa 927 01

 
Hudobný a tanečný odbor:
Kukučínova 27
Šaľa 927 01
telefón: 031 / 770 23 16
e-mail: zus.sala@gmail.com


Výtvarný a literárno-dramatický odbor:
Hlavná 32
Šaľa 927 01
telefón: 031 / 770 55 19
e-mail: zus.sala@gmail.com


Riaditeľ školy:
Akad. sochár Milan Jančovič
telefón: 031 / 770 55 19

mobil: 0918 045 958
e-mail: zus.sala@gmail.com  

Zástupkyňa riaditeľa školy:
Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.
telefón: 031 / 770 23 16
mobil: 0905 464 055
e-mail: nora.valentinova@zussala.sk  

PAM, účtovníctvo, administratíva:
Ivana Tóthová
telefón: 031 / 770 23 16
mobil: 0908 709 874
e-mail: ivana.tothova@zussala.sk