Plán podujatí hudobného odboru v školskom roku 2016/2017

buton_hudobny

Nasledujúci plán je rámcový a v priebehu školského roka sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb školy. 

 

August 2016
27. august  Koncert žiakov Rity Záležákovej
September 2016
Október 2016 
13. október Návšteva predstavenia v SND
21. október Návšteva SF v Bratislave ( cyklus Hudobná akadémia)
November 2016
10. november Návšteva predstavenia v SND
14. november Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
21. november Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
28. november Koncert pri príležitosti Roku slovenskej hudby ( kongresová sála MsÚ)
December 2016
9. december Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa, koncert venovaný 260. výročiu narodenia W. A. Mozarta (kongresová sála MsÚ)
12. december I. vianočný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
13. december Vianočný koncert modernej hudby ( bábková sála DK)
19. december II. vianočný koncert (kongresová sála MsÚ v Šali)
Január 2017
12. január         Návšteva predstavenia v SND
Február 2017
13. február Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
13. - 17. február "Šaliansky akord" - školská súťaž v hudobnej náuke
17. február Návšteva SF v Bratislave (cyklus Hudobná akadémia)
Marec 2017
6. marec Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
16. marec Koncert modernej hudby (bábková sála DK)
17. marec Návšteva koncertu v SF
20. marec Interný  koncert ( budova ZUŠ, Hlavná ul.)
Apríl 2017
5. apríl Návšteva predstavenia v SND
10. apríl Veľkonočný koncert ( budova ZUŠ, Hlavná ul.)
24. apríl Interný koncert ( budova ZUŠ, Hlavná ul.)
Máj 2017
4. máj Záverečný koncert žiakov primárneho vzdelávania (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
10. máj Môj prvý koncert venujem mamičke ( budova ZUŠ, Hlavná ul.)
15. máj Absolventský koncert žiakov I. a II. stupňa (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
22. máj Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
26. máj Návšteva SF v Bratislave ( cyklus Hudobná akadémia)
Jún 2017
5. jún Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
12. jún Interný koncert (budova ZUŠ, Hlavná ul.)
15. jún Koncert modernej hudby (bábková sála DK)
19. jún Záverečný koncert (kongresová sála MsÚ)