Pedagógovia hudobného odboru

vytvarne-prace12

Csilla Dobaiová,DiS.art., hra na klavíri

Mgr. Miroslava Dojčanová, spev

Peter Farkas, hra na keyboarde, hra na dychových nástrojoch

Carmen Ferenceiová,DiS.art., spev

Mgr.art. Eva Izsáková - Bogárová, hra na klavíri, detský zbor ZUŠ, hudobná náuka

Mgr. Dana Janebová, hra na akordeóne

Bc. Jana Kárasová, DiS. art., spev

Igor Komada, hra na gitare

Mgr.art. Miroslava Košíková,PhD.,vedúca HO, hra na klavíri, hudobná náuka, korepetície

Ing. Martin Krajmer, DiS.art., hra na gitare, kompozícia

Mgr. Margita Krommelová, hra na husliach

Mgr. Mária Malíková, hra na klavíri, korepetície, hudobná náuka

Andrea Mezeiová, DiS. art., hra na klavíri, korepetície

Bc. art. Andrea Mikušová, hra na gitare

Mgr. Tomáš Obola, DiS.art., hra na dychových nástrojoch

Mária Pellerová, DiS.art., spev

Mgr. Anikó Sárkányová, DiS.art. ,spev

Matej Skalnický, DiS. art.,  hra na gitare

Mgr. Valéria Sudorová, hra na klavíri

Juliana Tégenová, DiS. art.,  hra na klavíri

Mgr. Katarína Tyukos  Bombicová, hra na klavíri, hudobná náuka, korepetície

Mgr.Nora Valentínová, DiS. art., zástupkyňa riaditeľa, hra na klavíri, korepetície

Katalin Vanko, DiS. art., spev

Mgr. Henrieta Záležáková, spev