Priestory hudobného odboru

buton_hudobny

Hudobný odbor ZUŠ v Šali sídli na Kukučínovej ulici č. 27 v priestoroch bývalého MNV. Budova sa nachádza neďaleko od centra mesta na sídlisku za Okresným úradom v Šali.budova-ho-picture-037-upravene

Vstup do budovy hudobného odboru.

hn-picture-1041

V najväčšej triede sa vyučuje hudobná náuka a zborový spev. Uskutočňujú sa tu aj triedne koncerty našich žiakov.

hs-picture-012-upraveneTrieda individuálnej výučby hry na husliach.

kl-picture-014-upraveneTrieda individuálnej výučby hry na klavíri.

fl-picture-016-upraveneTrieda individuálnej výučby hry na dychových nástrojoch.

kl-picture-020-upraveneTrieda individuálnej výučby hry na klavíri.

dy-picture-024-upravene

Trieda individuálnej výučby hry na dychových nástrojoch. V triede prebiehajú aj skúšky Detského dychového súboru ZUŠ.

ds-picture-086-upravene

Divadelná a koncertná sála slúži žiakom hudobného a literárno-dramatického odboru. Nachádza sa v našej ďalšej budove na Hlavnej ulici č. 32.

dy-picture-027-upravene... A nakoniec detail z jednej z našich tried.