Sólo pre dvoch majstrov

Johann Sebastian BachGeorg Friedrich Händel - dve výnimočné postavy hudobnej histórie sa narodili v rovnakom roku 1685. Okrúhle výročie ich narodenia oslávili nielen žiaci hudobného ale aj výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru spoločným podujatím "Sólo pre dvoch majstrov".
Uskutočnilo sa 24. novembra 2015 v kongresovej sále Mestského úradu v Šali.

Fotografie z podujatia nájdete na stránkach:

Fotogaléria Koncert pre kráľovnú - hudobný odbor Fotogaléria Sólo pre dvoch majstrov - hudobný odbor
Fotogaléria Koncert pre kráľovnú - výtvarný odbor Fotogaléria Sólo pre dvoch majstrov - výtvarný odbor
Fotogaléria Sólo pre dvoch majstrov - tanečný odbor