Spoločné podujatia

Výhoda našej ZUŠ spočíva v tom, že zastrešuje štyri umelecké odbory, teda odbor hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, čo nie je všade na Slovensku samozrejmosťou. Bolo by preto škoda nevyužiť takú jedinečnú príležitosť. Vzhľadom na to, že jednotlivé druhy umenia nie je možné oddeliť, snažíme sa v posledných rokoch spolupracovať aj na spoločných projektoch. Výsledkom sú podujatia venované jednej spoločnej téme, ktorej sa každý z odborov môže zhostiť svojím spôsobom.


 

V školskom roku 2016/2017 sme si pripomenuli 260. výročie narodenia najväčšieho hudobného génia všetkých čias - Wolfganga Amadea Mozarta. Výsledkom našej usilovnej práce bolo literárno-hudobné pásmo Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa.
V školskom roku 2015/2016 nás inšpirovali dvaja velikáni hudby - Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel. Na ich počesť sme pripravili spoločné podujatie Sólo pre dvoch majstrov.
Koncert pre kráľovnú V školskom roku 2008/2009 sme divákom zaujímavou formou priblížili umenie z obdobia baroka v spoločnom podujatí Koncert pre kráľovnú.
V školskom roku 2007/2008 sme detských ale i dospelých divákov potešili podujatím Z rozprávky do rozprávky.
V školskom roku 2006/2007 sa nám podarilo zrealizovať spoločné podujatie jednotlivých odborov ZUŠ na tému Renesancia.