Podujatia školy

Čo sa udialo v predchádzajúcich školských rokoch, zistíte na stránkach:
 

Spoločné akcie

Spoločné podujatia (výnimočné projekty, na ktorých spolupracovali viaceré odbory našej školy)

Kronika akcií hudobného odboru

Kronika podujatí hudobného odboru (koncerty, účinkovanie na spoločenských podujatiach, súťaže v speve a v hre na hudobných nástrojoch, hudobné festivaly, návštevy divadelných a koncertných predstavení atď.)
Kronika akcií výtvarného odboru Kronika podujatí výtvarného odboru (výstavy, vernisáže, súťaže, výtvarná tvorba pre rôzne inštitúcie, výtvarné činnosti ako súčasť spoločenských a kultúrnych podujatí atď.)
Kronika akcií literárno-dramatického odboru Kronika podujatí literárno-dramatického odboru (súťaže dramatickej tvorivosti, súťaže v prednese poézie a prózy, divadelné vystúpenia, konferovanie rôznych podujatí, návštevy divadelných predstavení atď.)
Kronika akcií tanečného odboru Kronika podujatí tanečného odboru (tanečné vystúpenia, vystúpenia mažoretiek, súťaže mažoretiek, účinkovanie na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach atď.)